(1)
Miazek, A.; Podleśny, A. Metody Tworzenia rankingów Sportowych Na Wybranych przykładach. Sport tur. 2021, 4, 75-103.