(1)
Sönmezoğlu, U. .; Tosun, A.; Yildiz, K. Badanie jakościowe Sportu I Edukacji Dla osób niepełnosprawnych Z Punktu Widzenia managerów Sportu I trenerów . Sport tur. 2021, 4, 49-73.