(1)
Ostrowska-Tryzno, A. .; Pawlikowska-Piechotka, A. Historyczna Architektura Sportowa W Dobie Pandemii COVID-19 (zabytki Listy światowego Dziedzictwa Kultury UNESCO). Sport tur. 2021, 4, 11-28.