(1)
Urban, R. [rec.] Ryszard Wryk, Dzieje Akademickiego Związku Sportowego W Poznaniu 1919–2019, Wydawnictwo Nauka I Innowacje, Poznań 2020, Ss. 533. Sport tur. 2021, 4, 139-144.