(1)
Pawłucki, A. O ważności Metafizyki W Teorii Nietrywialnego Wychowania Fizycznego – Tradycja Polska. Sport tur. 2021, 4, 107–123.