(1)
Szymanek-Pilarczyk, M. . Wpływ uzupełniającego Treningu Plyometrycznego Na rozwój Wybranych zdolności Motorycznych młodych zawodników piłki nożnej Akademii Raków Częstochowa. Sport tur. 2021, 4, 129-138.