(1)
Basuki; Nurhasan; Suroto. Działania Ruchowe I Sportowe Poprzez Gry W Celu Podnoszenia umiejętności twórczego myślenia I jakości Procesu Uczenia Się Dla Dzieci W Wieku 14–15 Lat. Sport tur. 2021, 4, 115-128.