(1)
Pawlikowska-Piechotka, A. . Obiekty Sportowo-Rekreacyjne W szkołach – Historia I Stan współczesny. Sport tur. 2021, 4, 89-113.