(1)
Baraniak, M. . Kumoterki, Tradycja – Sport – Dziedzictwo Kulturowe. Sport tur. 2021, 4, 75-86.