(1)
Tlustý, T. . Orel – Katolickie Stowarzyszenie Wychowania Fizycznego: Stosunki międzynarodowe Do 1929 R. Sport tur. 2021, 4, 11-31.