(1)
Gołębieska, K.; Ostrowska-Tryzno, A.; Pawlikowska-Piechotka, A. Mobilność I Turystyka Religijna – dostępność Miejsc świętych. Sport tur. 2020, 3, 99-117.