(1)
Cujbă, V.; Sîrbu, R. . Cricova – Narodowy I międzynarodowy Turystyczny Znak Handlowy Republiki Mołdawii. Sport tur. 2020, 3, 105-115.