(1)
Pasicznik, W. Wychowanie Fizyczne uczniów szkół ogólnokształcących Na Ukrainie (wybrane Aspekty). Sport tur. 2020, 3, 57-67.