(1)
Gołębieska, K.; Ostrowska-Tryzno, A.; Pawlikowska-Piechotka, A. Powstanie I rozwój Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego W Warszawie – Jubileusz 90-Lecia. Sport tur. 2020, 3, 11-22.