[1]
Potrzuski, K. 2020. Niezrealizowane elementy projektu Centralnego Instytutu Wychowania Fizycznego. Przyczynek do dziejów uczelni w 90. rocznicę jej powstania. Sport i Turystyka Środkowoeuropejskie Czasopismo Naukowe. 3, 1 (mar. 2020), 29-44. DOI:https://doi.org/10.16926/sit.2020.03.02.