[1]
Zalech, M. i Jaczynowski, L. 2019. Dobowy budżet czasu studentów kierunku wychowanie fizyczne. Sport i Turystyka Środkowoeuropejskie Czasopismo Naukowe. 2, 3 (wrz. 2019), 107-123. DOI:https://doi.org/10.16926/sit.2019.02.26.