[1]
MÍČOVÁ, P. 2019. Obraz sportu i wychowania fizycznego w czechosłowackich filmach dokumentalnych (1945–1959). Sport i Turystyka Środkowoeuropejskie Czasopismo Naukowe. 2, 3 (wrz. 2019), 59-70. DOI:https://doi.org/10.16926/sit.2019.02.23.