[1]
Tlustý, T. 2019. Nota z okazji 150. rocznicy urodzin Josefa Rösslera-Ořovskiego, założyciela sportu na ziemiach czeskich. Sport i Turystyka Środkowoeuropejskie Czasopismo Naukowe. 2, 3 (wrz. 2019), 23-37. DOI:https://doi.org/10.16926/sit.2019.02.21.