[1]
Jaczynowski, L. 2019. Nauki o kulturze fizycznej w wymiarze historycznym a nowa klasyfikacja dziedzin i dyscyplin naukowych w Polsce. Sport i Turystyka ƚrodkowoeuropejskie Czasopismo Naukowe. 2, 2 (maj 2019), 11-28. DOI:https://doi.org/10.16926/sit.2019.02.11.