[1]
Drozdek-Małolepsza, T. 2019. „Przegląd Sportowy” jako informator i propagator sportu kobiet w Polsce w roku olimpijskim (1936). Sport i Turystyka Środkowoeuropejskie Czasopismo Naukowe. 15, 2 (kwi. 2019), 45-61. DOI:https://doi.org/10.16926/kf.2016.15.11.