[1]
Staniek, M. i Górna-Łukasik, K. 2019. Warunki do zajęć ruchowych w śląskich przedszkolach. Sport i Turystyka Środkowoeuropejskie Czasopismo Naukowe. 15, 3 (kwi. 2019), 51-64. DOI:https://doi.org/10.16926/kf.2016.15.21.