[1]
c, A. 2019. [rec.] Maciej Łuczak, Szermierka w Polsce 1918–1945, Poznań 2016, ss. 233. Sport and Tourism Central European Journal. 16, 1 (Apr. 2019), 147–156. DOI:https://doi.org/10.16926/kf.2017.16.10.