[1]
Urban, R. 2019. [rec.] Maciej Łuczak, Szermierka w Koninie na przełomie XX i XXI wieku. Koniński Klub Szermierczy 1966–2016, Konin 2016, ss. 375. Sport and Tourism Central European Journal. 16, 2 (Apr. 2019), 173–176. DOI:https://doi.org/10.16926/kf.2017.16.21.