[1]
Rowiecki, M. i Kulmatycki, L. 2019. Strategie radzenia sobie ze stresem u mężczyzn uprawiających narciarstwo ekstremalne. Sport i Turystyka Środkowoeuropejskie Czasopismo Naukowe. 16, 2 (kwi. 2019), 99-111. DOI:https://doi.org/10.16926/kf.2017.16.16.