[1]
Staroń, R. 2019. Programy wychowania fizycznego i ich realizacja w państwowych szkołach średnich ogólnokształcących Krakowa w latach 1918–1932. Sport i Turystyka Środkowoeuropejskie Czasopismo Naukowe. 16, 2 (kwi. 2019), 27–44. DOI:https://doi.org/10.16926/kf.2017.16.13.