[1]
Tlustý, T. 2019. Krótkie porównanie wychowania fizycznego i sportu w czechosłowackiej i polskiej YMCA w okresie międzywojennym. Sport i Turystyka Środkowoeuropejskie Czasopismo Naukowe. 16, 3 (kwi. 2019), 29–45. DOI:https://doi.org/10.16926/kf.2017.16.24.