[1]
Urniaż, J. 2019. Gospodarka i polityka a szkolne wychowanie fizyczne w wybranych krajach europejskich i Polsce na przestrzeni dziejów. Sport i Turystyka Środkowoeuropejskie Czasopismo Naukowe. 16, 3 (mar. 2019), 11-28. DOI:https://doi.org/10.16926/kf.2017.16.23.