[1]
Łubkowska, W., Nadobnik, J., Tarnowski, M. i Nowak, M.A. 2019. Samoocena wiedzy, umiejętności zawodowych i kompetencji społecznych studentów podstawą ewaluacji programu studiów kierunku turystyka i rekreacja. Sport i Turystyka Środkowoeuropejskie Czasopismo Naukowe. 16, 4 (kwi. 2019), 145–161. DOI:https://doi.org/10.16926/kf.2017.16.43.