[1]
Bohdan, T. 2019. Sprawozdanie z VII Konferencji Naukowej Polskiego Towarzystwa Nauk Społecznych o Sporcie nt. „Sport i turystyka w świetle nauk społecznych: historia, stan obecny i wyzwania” (1–3 września 2017 r., Warszawa). Sport and Tourism Central European Journal. 17, 1 (Mar. 2019), 145–148. DOI:https://doi.org/10.16926/kf.2018.17.11.