[1]
Liannoi, Y., Liannoi, M., Maksymenko, L. i Kopytina, Y. 2019. Techniki rekreacyjne (element unihokeja) dla dzieci w wieku 5 i 6 lat. Sport i Turystyka ƚrodkowoeuropejskie Czasopismo Naukowe. 17, 1 (mar. 2019), 69-78. DOI:https://doi.org/10.16926/kf.2018.17.04.