[1]
Chmiel, A. 2019. [rec.] M. Łuczak, Szermierka w Koninie w XX i XXI wieku (1966–2016), Konin 2016, ss. 375. Sport and Tourism Central European Journal. 17, 2 (Mar. 2019), 159–167. DOI:https://doi.org/10.16926/kf.2018.17.20.