[1]
Broďáni, J. i Šiška, Ľuboslav 2019. Subiektywne samopoczucie i aktywność ruchowa uczennic szkół średnich. Sport i Turystyka Środkowoeuropejskie Czasopismo Naukowe. 1, 1 (mar. 2019), 81–91. DOI:https://doi.org/10.16926/sit.2018.01.06.