[1]
Cieślik, B. i Ostrowska, B. 2019. Związek zaburzeń poznawczych z ryzykiem upadku wśród osób starszych – doniesienia wstępne. Sport i Turystyka Środkowoeuropejskie Czasopismo Naukowe. 1, 2 (mar. 2019), 117–125. DOI:https://doi.org/10.16926/sit.2018.01.18.