[1]
Kolář, F. 2019. Jiří Stanislav Guth-Jarkovský w ruchu olimpijskim okresu międzywojennego. Sport i Turystyka Środkowoeuropejskie Czasopismo Naukowe. 2, 1 (mar. 2019), 35-46. DOI:https://doi.org/10.16926/sit.2019.02.02.