[1]
Urniaż, J. i Jurgielewicz-Urniaż, M. 2019. Szkolne wychowanie fizyczne w III Rzeczypospolitej. Rozważania w kontekście problematyki wartości i obowiązku oraz dziedzictwa kulturowego na przestrzeni wieków. Sport i Turystyka Środkowoeuropejskie Czasopismo Naukowe. 2, 1 (mar. 2019), 75–92. DOI:https://doi.org/10.16926/sit.2019.02.05.