[1]
Wójcik, Z. 2023. [rec.] Eligiusz Małolepszy, Teresa Drozdek- -Małolepsza, Zarys dziejów sportu i turystyki w działalności Śląskiego Wojewódzkiego Zrzeszenia Ludowe Zespoły Sportowe (1946–2021), Wydawnictwo PRYMAT, Białystok 2023, ss. 275. Sport and Tourism Central European Journal. 6, 3 (Sep. 2023), 163–169. DOI:https://doi.org/10.16926/sit.2023.03.09.