[1]
Tlustý, T. 2022. Katolickie Stowarzyszenie Gimnastyczne Orzeł i jego stosunki międzynarodowe w latach 1929–1948. Sport i Turystyka Środkowoeuropejskie Czasopismo Naukowe. 5, 1 (kwi. 2022), 33–53. DOI:https://doi.org/10.16926/sit.2022.01.02.