[1]
Jaroszewski, J. 2022. Ruch sportowy w Policji Państwowej w województwie łódzkim w latach 1919–1939. Zarys problematyki . Sport i Turystyka Środkowoeuropejskie Czasopismo Naukowe. 5, 1 (kwi. 2022), 11–31. DOI:https://doi.org/10.16926/sit.2022.01.01.