[1]
Majer, R. i Rodzik, J. 2021. Programowanie aktywności fizycznej seniorów w lokalnej polityce społecznej . Sport i Turystyka Środkowoeuropejskie Czasopismo Naukowe. 4, 3 (wrz. 2021), 123-139. DOI:https://doi.org/10.16926/sit.2021.04.21.