[1]
Urban, R. 2021. [rec.] Ryszard Wryk, Dzieje Akademickiego Związku Sportowego w Poznaniu 1919–2019, Wydawnictwo Nauka i Innowacje, Poznań 2020, ss. 533. Sport i Turystyka Środkowoeuropejskie Czasopismo Naukowe. 4, 2 (cze. 2021), 139-144. DOI:https://doi.org/10.16926/sit.2021.04.15.