[1]
Basuki, Nurhasan i Suroto 2021. Działania ruchowe i sportowe poprzez gry w celu podnoszenia umiejętności twórczego myślenia i jakości procesu uczenia się dla dzieci w wieku 14–15 lat. Sport i Turystyka Środkowoeuropejskie Czasopismo Naukowe. 4, 1 (mar. 2021), 115-128. DOI:https://doi.org/10.16926/sit.2021.04.06.