[1]
Cujbă, V. i Sîrbu, R. 2020. Cricova – narodowy i międzynarodowy turystyczny znak handlowy Republiki Mołdawii. Sport i Turystyka Środkowoeuropejskie Czasopismo Naukowe. 3, 3 (paź. 2020), 105-115. DOI:https://doi.org/10.16926/sit.2020.03.24.