[1]
Pasicznik, W. 2020. Wychowanie fizyczne uczniów szkół ogólnokształcących na Ukrainie (wybrane aspekty). Sport i Turystyka Środkowoeuropejskie Czasopismo Naukowe. 3, 3 (paź. 2020), 57-67. DOI:https://doi.org/10.16926/sit.2020.03.20.