Style bibliograficzne preferowane przez czasopismo

Czasopismo preferuje następujące style bibliograficzne:

•    Styl MLA

•    Styl wg polskiej normy bibliograficznej