Deklaracja dotycząca wersji pierwotnej

W związku z publikowaniem czasopisma w wersji papierowej i elektronicznej informujemy, iż wersją pierwotną jest wersja papierowa. Wersja elektroniczna ukazuje się na stronie internetowej 3 miesiące po publikacji papierowej.