SAŁDAN, Switłana. „Światopogląd Johanna Wolfganga Goethego I Antropozofia Rudolfa Steinera”. Edukacja Muzyczna 9 (październik 4, 2019): 149–158. Udostępniono maj 21, 2024. https://czasopisma.ujd.edu.pl/index.php/EM/article/view/544.