Gurgul, Wojciech. „Tematyka Gitarowa Na łamach „Poradnika Muzycznego” (1947–1989) I «Przeglądu Muzycznego» (1990–1991)”. Edukacja Muzyczna 18 (marzec 23, 2024): 259–297. Udostępniono lipiec 25, 2024. https://czasopisma.ujd.edu.pl/index.php/EM/article/view/1934.