Lis, Daniel. „Władysław Andriejewicz Zołotariow (1942–1975) – Zarys Biografii”. Edukacja Muzyczna 14 (maj 1, 2020): 393–416. Udostępniono kwiecień 18, 2024. https://czasopisma.ujd.edu.pl/index.php/EM/article/view/1037.