SZWED, Elżbieta. „Dzieła Sceniczne Ryszarda Wagnera Na Scenie Teatru Operowego W Bytomiu”. Edukacja Muzyczna, t. 5, październik 2019, https://czasopisma.ujd.edu.pl/index.php/EM/article/view/568.