KANIOWSKA, Małgorzata. „Baśń O Sinobrodym Jako źródło Inspiracji Dla twórczości Scenicznej Beli Bartóka”. Edukacja Muzyczna, t. 6, październik 2019, https://czasopisma.ujd.edu.pl/index.php/EM/article/view/564.